Följande seminarier hölls mellan 98 - 04

 

Utbildning 2004

”Utsättning av läkemedel” Claes Lundgren
Genomgång av handboken ”FAS-UT” (arbetsnamnet), uppläggning m m. Genomgång av råden för så många områden som möjligt – möjlighet till frågor och diskussion
Hur tar vi tag i utsättning av läkemedel som ej ger avsedd effekt eller ger biverkningar.


Seminarium 2004

"Att sätta ut läkemedel - kliniskt viktigt men praktiskt svårt"
Syfte: Att öka läkemedelsnyttan och minska riskerna. Att alltid utvärdera insatt behandling och regelbundet, minst en gång per år, ompröva tidigare medicinering samt sätta ut eller trappa ut läkemedel som inte ger avsedd effekt eller har besvärliga biverkningar.


Seminarium 2003

"Att sätta ut läkemedel - kliniskt viktigt men praktiskt svårt"
Syfte: Att uppnå ökad läkemedelsnytta, bland annat genom bättre följsamhet till ordinationen. Sätta ut läkemedel, som inte ger ökad effekt samt minska kassationerna.

 

Seminarium 2002

"Att kommunicera"
Bland annat medverkar professor P-O Sjödén, Uppsala, Ulla Holm, Uppsala (empati), professor Jan-Otto Ottosson (patient – läkarrelation).

 

Seminarium 2001

"Infektioner och antibiotika"
"Högt blodtrycksbehandling"

 

Seminarium 2000

"Compliance – bättre följsamhet till ordinationerna"

 

Seminarium 1999

"Äldre och läkemedel"

 

Seminarium 1998

"Läkemedelsstatistik – läkemedelsanvändning"

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies