Följande seminarier hölls 2013

 

2013-10-07 Tid för det meningsfulla - om att bli gammal i en ny tid, ett seminarium arrangerat av Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå. Lundaprofessorn Bodil Jönsson höll under eftermiddagen två föreläsningar.

 

Bodil Jönsson är mest känd från TV-programmet Fråga Lund och från boken Tio tankar om tid som såldes i över 650 000 exemplar och översattes till 25 språk. Det är inget nytt att bli gammal, det  har människor alltid blivit. Förr var det ett fåtal - nu är det många som förbli rimligt friska länge. Dagens 75-åringar är som förra generationens 65-åringar. Vilsenheten är stor och man pratar mest om problem vid horisonten. Men vilka är möjligheterna?

 

På sin karaktäristiska skånska genomförde Bodil Jönsson två föreläsningar för cirka 200 åhörare i blandad ålder. Det hade kunnat vara betydligt fler åhörare om inte Turistbyrån haft problem med sitt datasystem och inte kunde hålla reda på hur många biljetter man sålt. De informerade flera köpare att det var slut biljetter, vilket avskräckte många.

 

Publiken fick höra många goda råd, som framfördes på ett humoristiskt sätt. För Bodil var hennes farmor en riktig stödperson i norra Halland. Farmodern hade ett slitsamt liv, men hon hade alltid tid för den unga Bodil, som snabbt fick lära sig att man inte skulle vara nyfiken och fråga så mycket.

 

Bodil "skriver jämt" och för in sina tankar i datorn, sedan kan hon lägga tankarna bakom sig.

Bodil är fysiker och professor emerita, hon har sedan 4 års ålder funderat över tid. Synen är vårt viktigaste sinne och antalet grå starr operationer har ökat från 1,3 till dagens 1.6 miljoner. Det mesta kan åtgärdas, förutom synen har hörseln blivit bättre, höft- och knäleder kan åtgärdas genom operationer, dito kranskärl i hjärtat, förhindra en stroke med proppupplösande medel o s v. Många sover bättre på natten, rör på sig mera, slutat eller minskat rökningen, dito gäller alkohol. Håll hjärnan igång.
 
Det sker en 10-årig förskjutning vart 30:e år. 80 % av 80-åringarna är inte dementa. Tidigare kunde tre generationer leva tillsammans. Nu har det ökat till fyra-fem generationer. Med ökad ålder har Bodil svårt att se barn fara illa, liksom djur. Med ökad ålder minskar muskelkraften, njur- och leverkapaciteten minskar mycket och man blir känsligare för läkemedel. Enligt förre Lundaprofessorn David Ingvar början man få svårt att komma ihåg namn när man närmar sig 50-års åldern.

En fråga - Varför går tiden så fort när man blir gammal? Svar - Tiden går inte fortare. På Bodils skrivbord står en snigel "det är inte säkert att man kommer fram först för att man jobbar snabbast". Tiden är världens underbara sätt att undvika att allt händer samtidigt.
 
Förutom långa och varma applåder fick Bodil en träspov (som återkommer varje år med sitt karaktäristiska läte - vi önskar att Bodil återkommer till Skellefteå) och en Västerbottenost. Bodil signerade efter föreläsningarna en stor mängd av sina böcker.

Överskottet från arrangemanget kommer att skänkas till olika hjälporganisationer bl a Operation Smile. Distriktsläkare Khai Nguyen-Åkerström, Anderstorp hälsocentral i Skellefteå, är en av dem som varit drivande när det gäller att etablera organisationen i Sverige, även internationellt har Khai haft en viktig roll när det gäller planerandet och genomförandet av operationerna.

 

Jan-Erik Ögren
Sekreterare i Forskningsstiftelsen

 

Här sitter Bodil Jönsson, klädd i jacka med fina höstfärger framför en förväntansfull publik. (Foto - Jan-Erik Ögren)

2013-04-04 Bra äldreomsorg

ett seminarium arrangerat av Forskningsstiftelsen. Det hölls på Folkets Hus.
 
Vår ordförande, Kurt Boman, inledde med att temat för dagen var mycket angeläget och aktuellt. Många vill ha vård nära sig, multisjuka äldre har en tendens att hamn mellan stolarna. De är ofta svårbehandlade och kostsamma för landstinget.

 


Från vänster: Tomas Hedström, Gunilla Strandberg, Eva Hård, Kurt Boman, Märta Skoglund, Barbro Westerholm. Foto Jan-Erik Ögren
 
Professorn och landstingskvinnan Barbro Westerholm, Stockholm, pratade om "Min vision om ett bra äldre liv" Den förväntade livslängden ökar, läget 2010 för kvinnor nära 84 år och för männen nära 80 år. Vem är gammal? Min egen definition: När man inte längre är nyfiken på morgondagen.
 
Försörjningskvoten framöver, andelen 65+ i procent av andelen 15-64 år

2010 - 27,7 %
2030 - 34,9 %
2050 - 41,7 %
 

Hur får vi ett bra äldre liv?
- få arbeta så länge vi vill och kan
- bevara hälsan
- bevara självbestämmandet
- bevara integriteten, värdigheten
- skapa valfrihet
- att vi känner oss behövda hela livsresan
 
Det ska vara finare att vara en gammal människa än en gammal möbel. Borta i Asien, t ex Japan, Kina och Thailand, uppskattas de äldre mycket för sin erfarenhet och klokskap.

 

När vill vi gå i pension? Det finns rapporter på att upp till en tredjedel av 60+ vill fortsätta arbeta.
 
Svenskarna planerar att gå i pension  

 

  2001 2011
Före 65 år cirka 40% cirka 15%
Vid 65 år cirka 50% cirka 75%
Vet inte cirka 10% cirka 10%


I medelhavsländerna, t ex Grekland, Italien, Spanien, Frankrike, önskar man få gå i pension vid 50 års ålder.
 
A och O för att förebygga ohälsa för ett bra äldre liv är att
- undvika skador
- fysisk träning inklusive balans
- rätt kost, mat och måltider
- inte röka
- mycket måttligt med alkohol
- rätt användning av läkemedel
 
Koll på läkemedlen
- Globalt sker 2 miljoner dödsfall per år på grund av medicineringsfel - kostnad mellan 40-210miljarder kronor.
- Mellan 19--56 % av alla läkemedelsbiverkningar som fordrar sjukhusinläggning beror på medicineringsfel.
Föredraget avslutades med frågor från åhörarna.
 
Märta Skoglund, överläkare/geriatriker, gav en exposé över sina 38 år som läkare. Vi hade en väl fungerande äldreomsorg/långvård under Elisabeth Nordenskölds ledning på 1060-talet, senare Swante Allgulander och mig själv. De geriatriska sängplatserna har varierat starkt och är för närvarande cirka 12 stycken. Trots att behoven är mycket större på grund av att vi blir äldre och äldre och demenssjukdom och Alzheimer ökar. Jag har bara några år kvar till 65 och önskar fortsätta arbeta om hälsan står mig bi.
 
Tomas Hedström, chef för utvecklingsenheten, äldreomsorgen och Eva Hård, verksamhetschef, hälso- och sjukvård, Skellefteå kommun, informerade om den nuvarande bristen på äldreboenden. Det byggs nya boenden t ex på Morö Backe och Sunnanå. Hit flyttas boende från t ex Klockarhöjden, Höken med flera som läggs ner. När färdigbehandlade patienter på sjukhuset inte kan erbjudas plast i ett äldreboende kostar det stora pengar för kommunen att patienterna ligger kvar på lasarettet. Detta hindrar intag av nya patienter som kan ha stora behov av behandling. Detta påverkar patientsäkerheten. Kommunen eftersträvar att de äldre ska få bo kvar hemma så länge som möjligt med hjälp av hemsjukvårdspersonal som sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkaransvaret ligger på hälsocentralerna där det för närvarande råder stor brist på läkare i hela Sverige, inte bara i glesbygd utan även i tätorterna.

Det kom många "upprörda frågor" från åhörarna.
 
Gunilla Strandberg, professor och forskare inom omvårdnad av äldre på Campus i Skellefteå. Hon forskar om brister i äldreomsorgen och vilka åtgärder som bör vidtas för ökat antal sängplatser, mer personal mm.

Det hela avslutades med ett stort antal frågor varför man inte gör mera för individen och de anhöriga. De senare har för närvarande ett mycket stort ansvar för sina åldriga, sjuka föräldrar.
 
Jan-Erik Ögren

Sekreterare i Forskningsstiftelsen

2013-03-14 Owe Wikström

Författare och professor i Uppsala, föreläste i lasarettets aula om "Långsamheten - vart tog den vägen".
 
Owe Wikström talade om långsamhetens lov. Owe är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet. Han har publicerat en rad böcker. Den som uppmärksammats mest är "Långsamhetens lov". Innan Owe flyttade med familjen till Uppsala 1980 var han verksam som präst i Landskyrkan. Han var även föreståndare för Stiftsgården samt sjukhuspräst på lasarettet.

Föredraget började med den 11 september 2001 i USA, när världen förändrades då två stora flygplan flög rakt in i World Trade Centers tvillingtorn och flera tusen människor dog. Owe berörde bland annat olika typer av stress, arbetsstress och familjestress. Exempelvis är vi i Sverige världsbäst på att tro minst, bland annat beroende på rastlöshet.

2013-02-18 Nisse Simonsson

Föreläste om hur man bibehåller hälsan - drog fullt hus.
 
Nisse Simonson, föreläsare, författare och pensionerad läkare, följer sina egna råd - och håller sig mentalt aktiv för att bibehålla hälsan. På agendan stod bland annat den nya boken "Glöm inte minnet, du minns mer än du tror", om den senaste minnesforskningen och hur snillrikt vår hjärna fungerar. Han skämtar gärna men har ett allvarligt budskap - att vi med relativt enkla grepp kan bli både piggare, friskare och gladare genom att t ex äta rätt och motionera. När ett ben blir gipsat börjar musklerna förtvina, detsamma gäller hjärnan. Den måste stimuleras, annars förtvinar den. På den aktuella frågan och man ska välja smör eller margarin, svarar han tveklöst smör. Bort med margarinet! Man blir inte fet av smör, lika litet som man blir grön av grönsaker.
 
I den lokal vi hyrt får enligt brandskyddsföreskrifterna max 500 personer vistas. De första åhörarna kom strax efter kl 10:00 och omkring kl 11:30 hade det samlats så många åhörare att vi öppnade dörrarna i förtid. Det blev lång kö och många fick inte plats. Dessa blev givetvis mycket besvikna. Åhörarna fick uppleva årets händelse i Skellefteå med ett suveränt, intressant och roligt föredrag. Detta är dock ingen tröst för de som inte kom in. Vi beklagar detta djupt och ber om ursäkt för den besvikelse vi orsakat. Vi har därför redan nu beslutat att ta hit Nisse Simonson till våren 2014, troligen i april. Då kommer vi att ha två föreläsningar samma dag.
 
Ett förslag från de som inte fick plats var att biljetter skulle säljas. Det kommer vi att göra via Turistbyrån, 100 kr styck. Behållningen ska sedan skänkas till Läkare utan gränser, Hjärnfonden, Operation Smile m fl.
 
Böcker, ett urval
"Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra"
"Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet"

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies