Följande seminarier hölls 2007

 

Diskussionsseminarium om aktuell forskning

 

Ett drygt 30-tal läkare, sjuksköterskor, farmaceuter intresserade av medicinsk forskning var i tisdags den 20 november 2007 samlade i Varuträsk Vildmarksgruva. Där redovisade tre forskare sina arbeten.
 
Margareta Brännström pratade om "Att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ hemsjukvård". Olav Lindqvist om "Att leva med kroppsliga förändringar vid obotlig cancersjukdom" och Jonas Andersson om "CRP - riskfaktor vid stroke och inverkan av livsstil".
 
Efter varje föredrag var det en mängd frågor och diskussioner bland annat om betydelsen av ett gott teamsamarbete vårdpersonal emellan för en effekt behandling och omvårdnad av den individuelle patienten. En bra kommunikation med patienten och de anhöriga har stor betydelse särskilt när det gäller svårt sjuka patienter i livets slutskede.
 
För att kunna locka yngre läkare till ett relativt litet sjukhus som Skellefteå är det viktigt med hög kompetens, ett bra omhändertagande av till exempel AT-läkare, möjlighet att få forska med bra handledare. Ovanstående aktivitet är ett led i detta arbete. Arrangör var Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå.
 

Från vänster Olav Lindqvist, Kurt Boman professor och ordförande i Stiftelsen, Margareta Brännström och Jonas Andersson som ledde diskussionsseminariet i Varuträsk. Foto: Mona Olofsson

Hur kan vi göra läkemedelsbehandlingen så effektiv som möjligt - Seminarium

 

De som ledde mötet var professor Curt Furberg, North Carolina, USA och docent Bengt Furberg, Kungsbacka, Göteborg. Mötet samlade ett 40-tal läkare och personal från forskningsenheten, Skellefteå. Curt pratade bland annat om:
 
- Kan man mäta vårdkvalitet?
- Hur kan vi redovisa resultatet?
- Varför ger vi inte bättre vård?
- Vilka åtgärder leder till förbättringar?
- Vad är effekten för patienten?
 
Chansen att få rätt behandling utifrån vetenskapliga, evidensbaserade studier är bara 50%. Varje år skrivs i världen 2 miljoner medicinska artiklar varav ett begränsat antal med klinisk relevans. För rekommenderade behandlingsriktlinjer (vårdprogram) har 1/3 ingen klinisk relevans, 1/3 med svag dokumentation och 1/3 med stark dokumentation.
 
I USA finns över 1000 behandlingslinjer. Många gånger mäter man inte relevanta åtgärder. Genom att jämföra sig med andra sjukhus, kliniker, vårdcentraler och enskilda läkare kan man se hur man ligger till, analysera skillnaderna och vidta förbättringsåtgärder. Många gånger kan till exempel sjuksköterskor uppnå mycket bättre följsamhet än läkaren när det till exempel gäller läkemedelsordinationen.
 
Bengt presenterade några av de böcker han varit med och skrivit tillsammans med andra. Till exempel "Att ställa rätt diagnos" tillsammans med Martin Gellerstedt. "Läkemedel på gott och ont" med brodern Curt Furberg. "Allt som glimmer är inte guld" med brodern Curt som handlar om hur man bör läsa vetenskapliga artiklar/studier. Det blev även frågor, diskussioner och åhörarna fick många värdefulla tips på hur forskningen och vården kan utvecklas.
 

Bo Furman, Norra Västerbotten intervjuar bröderna Bengt och Curt Furberg. Foto: Jan-Erik Ögren
 

Kurt Boman flankeras till vänster av Curt Furberg och till höger Bengt Furberg. Foto: Jan-Erik Ögren
 

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies