Sök forskningsstipendium inom medicin-och

omvårdnadsforskning hösten 2017

 

Totalbeloppet är 100.000-150.000 kr, uppdelat på ett antal stipendier. Stipendier finns också på totalt 20.000 kr för er under utbildning, ST- och AT-läkare, sjuksköterskor, för pilotstudier/inleda något större projekt. Dessutom stipendier på totalt 30.000 kr för finansiering för deltagande i vetenskaplig kongress, i första hand för att presentera resultat från eget projekt eller för att delta och få impulser för nya projekt. Stipendier kan inte erhållas två år i rad.

 

Tävling om bästa poster

Det kan vara nya postrar eller tidigare visade postrar på t.ex. kongresser eller andra arrangemang. Postrarna kommer att hängas upp i aulan i samband med stipendieutdelningen. En jury kommer att bedöma de uppsatta förslagen. Lämna din poster till Birgitta Stenmark, forskningsenheten, Skellefteå lasarett senast den 6 november 2017.

 

Eventuella frågor kan ställas till Kurt Boman tfn 0910-77 11 13.

 

Ansökningsblankett finns nedan. Senaste ansökningsdag är 6 november 2017.

Skicka in din ansökan helst via mail till birgitta.stenmark@vll.se alternativt via post till Forskningsenheten, Medicinsk och geriatrisk klinik, lasarettet, 931 86 Skellefteå.


Ansökningsblanketter

Kan ni inte öppna filerna behöver ni behöva ladda ner Adobe Reader som ni hittar via Adobes webbplats.

 

Ansökningsblankett för stipendier

Ansökningsblankett forskningsanslag

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies