ANSÖK OM FORSKNINGSANSLAG

för delfinansiering av forskningsprojekt till Stiftelsen för medicinsk- och omvårdnadsforskning i Skellefteå. Totalt anslås 500 000 kr.

 

Nyansökan

  • Medfinansiering krävs
  • Stiftelsen medfinansierar som högst summan av övrig medfinansiering
  • Om ingen medfinansiering finns rekommenderas istället ansökan om stipendium vid senare tillfälle

Fortsättningsansökan

  • Redovisning av användningen av tidigare beviljade medel
  • Fortsatta behov
  • Medfinansiering krävs. Stiftelsen medfinansierar som högst summan av övrig medfinansiering

Vetenskapsrådets grunder används för bedömning av ansökan

  1. Nytänkande och originalitet
  2. Projektets vetenskapliga kvalitet
  3. Sökandes kompetens
  4. Genomförbarhet

För ansökningsblankett kontakta birgitta.stenmark@vll.se eller via tel 0910-771160.

Blankett finns även länkad nedan.

 

Sista ansökningsdag är onsdag 25 april 2018.

Skickas till Birgitta Stenmark, Forskningsenheten, Medicinsk och geriatrisk klinik, lasarettet, 931 86 Skellefteå alternativt via e-post birgitta.stenmark@vll.se.

 

 


Ansökningsblanketter

Kan ni inte öppna filerna behöver ni behöva ladda ner Adobe Reader som ni hittar via Adobes webbplats.

 

Ansökningsblankett för stipendier

Ansökningsblankett forskningsanslag

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies