Presentation

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk och vetenskaplig forskning. I första hand skall stiftelsen tillgodose den forskning som bedrivs inom medicinsk- och geriatrisk klinik vid Skellefteå lasarett.

 

Stiftelsens styrelse skall dock kunna tillmötesgå önskemål om anslag från forskare som är knutna till andra sjukhus och institutioner om särskilda skäl härtill föreligger.

 

Om stiftelsens medel inte finner användning för det i föregående stycket angivna ändamålet, får ändamålet vidgas till att avse stipendier för medicinsk forskning i allmänhet.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies