Historik

 

Stiftelsen som bildades 1984 hade då namnet Stiftelsen för Medicinsk och gerontologisk forskning. Namnet byttes efter hand till Stiftelsen för Medicinsk forskning i Skellefteå. Uppgiften för stiftelsen är att stödja forskningen inom Skellefteå Sjukvårdsdistrikt, numera Västerbottens Sjukvård.

 

Stiftelsens medel förvaltas av en styrelse som 2009 består av: professor, överläkare Kurt Boman ordförande, apotekare Jan-Erik Ögren sekreterare, civilekonom Roger Sjögren ekonomiansvarig, överläkarna Märta Skoglund och Rolf Burman ledamöter, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå och docent, överläkare Jan-Håkan Jansson och överläkare, med doktor Lars Johansson, suppleanter, medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå.

 

Stiftelsen lämnar varje år en redovisning till Länsstyrelsen i Västerbottens Län. Den är befriad från inkomstskatt. Styrelseledamöterna uppbär inte några arvoden. Ekonomin sköts av Value & Friends. Detta är den enda administrativa utgift varför stiftelsens medel oavkortat går till forskningsprojekt som styrelsen finner lämplig att stödja.

 

Stiftelsen tar emot medel från enskilda och juridiska personer. Om bidragsgivare vill hedra någon, till exempel en avlidens minne finns minnesblad som kan lämnas i anslutning till att medel sätts in på postgiro 444 81 29 – 9 eller bankgiro 710-8721.

 

Vi hoppas på er välvilja att göra stiftelsen känd.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies