Utveckling och ambitioner

 

Den epidemiologiska basen inom Västerbottens- och MONICA-projekten har gett mycket stora kontaktytor inom institutionerna vid Umeå universitet och bland kollegorna i norra regionen och de utgör en god grund för den fortsatta vetenskapliga utvecklingen. På senare år har ambitionen varit stark att koncentrera och strukturera forskningen helt mot endotelderiverade hemostasfaktorer och deras kliniska betydelse för ischemisk hjärtsjukdom, venös tromboembolism, blödningskomplikationer och hjärtsvikt. Inom detta profilområde har vi för närvarande tre planerade doktorander samt ett allt bredare samarbete med nationella grupper såsom professor Anders Hamsten, Stockholm och docent Sverker Jern i Göteborg. Inom detta område disputerade doktor Lars Johansson år 2002 med en avhandling med titeln: ”Hemostatic Factors in Cardiovascular Disease, with special reference to Stroke”.
 
Därvid är det intressant att studera effekterna både ur ett primär- som sekundärpreventivt perspektiv. Vad gäller blödningskomplikationer vid antikoagulantiabehandling är målet att hitta markörer som kan förbättra denna behandling framför allt ur säkerhetssynpunkt. Inom hjärtsviktområdet är forskningen kring trombosmekanismer eftersatt både vad gäller kartläggningen av riskfaktorer och i synnerhet hur rubbningar i hemostas- och fibrinolyssystemet skall handläggas. Inom området endotelderiverade hemostasfaktorer med dess kliniska och epidemiologiska tillämpning är det vår ambition att vara ett ledande nationellt centrum.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies