Medicinsk forskning

 

Vid 10-årsjubileét gjorde överläkare Swante Allgulander, som avled 1994, en intressant exposé över den forskning som bedrivits vid Skellefteå lasarett från 1930-talet och fram till mitten av 1970-talet. Noteras kan att den förste medicinöverläkaren Leopold Abrahamsson hade disputerat för medicine doktorsgrad i Lund 1930.
 
Från 1916 till 1987 finns redovisat ett antal vetenskapliga artiklar från lasarettets läkare. Bland annat fanns från 1935 i Nordisk Medicin en artikel med titeln ”Heredo-familjära fall av porfyrisjukdomen” publicerad av H Beronius. Vid Rönnskärsverken arbetade företagsläkaren Ivar Holmqvist och han disputerade 1960 på en avhandling om eksem som uppstått efter hantering med arsenik. Ivar Holmqvists avhandling bar titeln ”Occupational arsenical dermatitis”, publicerad i Acta dermato-venereologica Supplementum, 0365-8341;26.
 
Under 1960-talet gjordes ett flertal kliniska arbeten bland annat av överläkare Ivar Sandberg vid kirurgkliniken tillsammans med överläkare Hans Möllerberg, klin kem lab. Hans Möllerberg blev mest känd för sin mycket skickliga pedagogiska förmåga och ett antal läroböcker i laboratoriemedicin. Överläkare Swante Allgulander återkom till Skellefteå 1971 och visade då framsynthet och engagemang för kliniska prövningar och vetenskapliga arbeten. Han påbörjade då arbeten kring studier av dagsjukvård och publicerade ett arbete i Läkartidningen 73:3339-40 och med artikelrubriken ”5 års erfarenhet av dagsjukvård vid länsdelssjukhus”. Swante Allgulander blev också bidragande till den forskningsutveckling som tog fart under mitten av 1970-talet tillsammans med överläkare Hans Möllerberg och apotekare Jan-Erik Ögren. Deras framsynta arbete kom att bilda underlag för den forskningsutveckling som därefter skedde framför allt med studier av digitalismedicineringen på långvårdspatienter vid Skellefteå lasarett.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies