Forskning kring hjärtsvikt

 

orskningsintresset kring hjärtsvikt har sitt ursprung i arbeten från 1970-talet, då vi gemensamt på lasarettet påbörjade studier kring digitalisanvändning. Initialt samarbetade överläkare Hans Möllerberg, överläkare Swante Allgulander och apotekare Jan-Erik Ögren och Kurt Boman med att undersöka problem vid digitalisbehandling, framför allt förgiftningstillstånd och överanvändning av medicinen. Studierna på 1970-talet ledde så småningom fram till en avhandling med titeln ”On the clinical use of digitalis with reference to its prescription, maintenance therapy, intoxication, and the patient’s knowledge”. Konklusionen av avhandlingen blev framför allt nödvändigheten av noggrann diagnos, identifiering av underliggande hjärtsjukdomar, utvärdera behandling och ompröva behovet av behandling när den kliniska situationen förändras. Arbetet med digitalis har inspirerat till fortsatta studier om läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt, framför allt av digitalisbehandling i öppen vård. Dessutom ett stort antal kliniska prövningar, framför allt av nya mediciner såsom ACE-hämmare och betareceptorblockerare vid hjärtsvikt. Ett flertal studier har omfattat studier av digitalis, ACE-hämmare och betablockerare. För närvarande pågår även utvärdering av nyare läkemedel som angiotensin-2-receptorblockerare, aldosteronantagonister. Vi har deltagit i ett flertal kända stora studier såsom CONSENSUS-II-studien, OPTIMAAL-studien, VALIANT-studien, COMET-studien, SWEDIC-studien, EPHESUS-studien samtliga stora studier som utvärderat effekter av nyare läkemedel vid kronisk hjärtsvikt. För närvarande deltar vi i en studie med namnet I-PRESERVE som undersöker behovet av A2-receptorblockerare vid diastolisk hjärtsvikt.
 
Studier på hjärtsvikt i primärvård och i samarbete med EU-projektet HeartNet som samverkar med vårdcentralen Norsjö, Arvidsjaur, Tärnaby och Heimdall vårdcentral. Undersökningarna avser i många avseenden utvärdering av distribuerad avancerad diagnostik genom telemedicin.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies