Forskargruppen

 

Uppbyggnaden av forskargruppen inleddes i början av 1980-talet när doktor Jan-Håkan Jansson kom som underläkare till medicinkliniken i Skellefteå. Vi kom då att fokusera intresset på svårigheterna med antikoagulantiabehandling, vilket har likheter med problemen kring digitalisbehandling, nämligen betydelsen av klara indikationer, noggrannhet i uppföljningen och utvärdering av behandlingseffekter. Något senare knöts till gruppen, docent Torbjörn Nisson, klin kem lab, Umeå, som innehade en överläkartjänst vid klin kem lab i Skellefteå.
 
Genom kontakter i Kommunhälso-, Norsjö-, Västerbottens- och MONICA och projekten fanns en utomordentligt god bas för breda forskningsinsatser inriktade på trombos- och fibrinolysforskning. Detta resulterade efterhand i en avhandling 1990 av doktor Jan-Håkan Jansson, som jag handledde tillsammans med docent Torbjörn Nilsson och docent Bo Norberg, Umeå. Denna avhandling, med titeln ”Studies on Hemostasis in Deep Vein Thrombosis, Ischemic Heart Disease and Hypertension” 1990, inspirerade till ett utvidgat samarbete kring fibrinolysstudier med kollegor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt näringsforskning vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Detta har bland annat resulterat i ett samarbete med docent Ulf Näslund och doktor Johan Nilsson vid hjärtcentrum NUS, med ett forskningsprogram kring reperfusion och reocklusion utvärderat med vektor-EKG, där särskilt hemostas- och fibrinolysvariabler utvärderas.
 
På senare år har forskargruppen förstärkts genom anställning av en biomedicinsk analytiker (klinisk fysiologi) som har kompetens för EKO-Doppler-undersökningar av hjärtat samt en sjuksköterska. I gruppen finns dessutom sedan ett år tillbaka ytterligare två biomedicinska analytiker (klinisk kemi) för analyser av fibrinolysvariabler samt egen sekreterare. Analysutrustning för fibrinolys- och hemostasvariabler har införskaffats och finansierats med MFR-anslag samt stora frysutrymmen med egna frysar. Detta möjliggör bättre kontroll av forskningsprocessen både kvalitativt och ekonomiskt.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies