Forskning

 

Sedan starten 1984 har stiftelsen medverkat i och stött ett flertal vetenskapliga projekt, som utan stiftelsens stöd knappast hade kunnat förverkligas. Dessutom har stiftelsen bidragit till befrämjande av vetenskapliga kontakter och erfarenhetsutbyte med forskare såväl nationellt som internationellt genom att underlätta deltagande i vetenskapliga möten och symposier.

 

Med denna sammanställning vill vi visa några av de vetenskapliga resultat som presenterats under de gångna åren. Samtidigt vill vi också visa namnen på alla som erhållit stipendier under dessa år. Det känns mycket tillfredsställande att få redovisa för alla som bidragit till stiftelsens uppbyggnad den forskning som pågått och som fortfarande är högaktuell inom Skellefteå lasaretts upptagningsområde.

 

Vi vill i detta sammanhang rikta stort tack till alla bidragsgivare och medarbetare för ett utomordentligt gott och framgångsrikt samarbete.

 

Tack vare stiftelsen och ett hängivet arbete från alla medarbetare finns idag en god bas för en fortsatt intressant och fruktbar utveckling för den medicinska forskningen i Skellefteå.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies