Samarbeten


Samarbetspartner Ämnesområde PI Grupp
CASTRO Stroke LJ, JHJ, KB 1, 2, 3, 4, 5
EU-projekt Hjärtinfarkt JHJ 1, 2, 3, 4, 5
EU-projekt PHIME Hjärtsjukdom JHJ 1, 3, 4, 5
Europasamarbete Hjärtinfarkt JHJ 1, 3, 4
FIA Hjärtinfarkt JHJ, KB 1, 2, 3, 4, 5
Göteborg, Uppsala, Malmö Hypertoni JHJ 1, 3
HeartNet, EU-projekt Hjärtsvikt KB 1, 3, 4, 5
Lund Koagulation KB, JHJ, LJ 1, 2, 3, 4
Malmö Koagulation JHJ 1, 2, 3
Mc Master, Canada Koagulation JHJ 1, 2, 4
MONICA (AC, BD) Hjärtinfarkt, stroke KB, JHJ 1, 4, 5
Nordiskt samarbete + USA Plötslig död KB, JHJ 1, 2, 3, 4, 5
Sunderbyn Diabetes JHJ 1, 3
Sundsvall Koagulation JHJ 1, 3
Södersjukhuset Hjärtsvikt, arytmi KB 1, 3
Uppsala Bukaortaaneurysm KB 1, 3
Västerbottenprojekt Hjärtinfarkt, stroke, diabetes LB, JHJ 1, 2, 3, 4, 5
Örebro Universitet Koagulation KB, JHJ, LJ 1, 2, 3


KB = Kurt Boman JHJ = Jan-Håkan Jansson LJ = Lars Johansson

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies