Omvårdnadsforskning

 

Ett flertal omvårdnadsprojekt har genomförts de senaste åren varav några avhandlingsprojekt.

 

Pia Olsson, kvinnokliniken, disputerat 1999 med ett omvårdnadsprojekt om nyblivna föräldrars möte med barnmorskan. Detta har inspirerat till fortsatta omvårdnadsprojekt hos andra sjuksköterskor.

 

Anna Forssell, AHS-VIOOL, studerar patienter med svår kronisk hjärtsvikt som behandlas i hemsjukvård. Artikel: Forssell A, Boman K. Erfarenheter av palliativ avancerad hemsjukvård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Vård i Norden 3. 2006;26(No. 3 ):44-8.

 

Bengt Norrfors,medicin-geriatrik-kliniken, forskningsenheten, har genomfört omfattande kartläggning av kvalitén på den sekundärpreventiva behandlingen hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

 

Eva Eurenius, legitimerad sjukgymnast, rehabcentrum och doktorand vid Institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik, Karolinska institutet, Huddinge. Projektets namn är PARA-projektet (Physical Activity in Rheumatoid Arthritis). Forskningen handlar om fysisk aktivitet vid reumatoid artrit och omfattar dels en kvalitativ studie och dels ett antal projekt av multidisciplinär karaktär som omfattar 17 reumatologiska enheter i landet. Disputerat 2006.

 

Artiklar: Brodin N, Eurenius E, Jensen I, Nisell R, Opava CH. Coaching patients with early rheumatoid arthritis to healthy physical activity: a multicenter, randomized, controlled study. Arthritis Rheum. 2008 Mar 15;59(3):325-31.

 

Eurenius E, Brodin N, Lindblad S, Opava CH. Predicting physical activity and general health perception among patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2007 Jan;34(1):10-5.

 

Eurenius E, Stenstrom CH. Physical activity, physical fitness, and general health perception among individuals with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2005 Feb 15;53(1):48-55.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies