Publikationer Kurt Boman i nationella tidskrifter

 

Bergstrom E, Boman K, Dahlqvist R, Birgander LS. [Do better next time]. Lakartidningen. 2009 Feb 18-24;106(8):527.
Bergstrom E, Boman K, Dahlqvist R, Birgander SL. [Criticism against a prioritization project in Vasterbotten. Serious prioritization work requires knowledge and open ethical principles]. Lakartidningen. 2009 Jan 14-20;106(3):126-7.
 
Boman K. [High mortality among myocardial infarction patients not treated in coronary care units. A deeper analysis is necessary]. Lakartidningen. 2008 Apr 23-May 6;105(17-18):1270-1.
 
Willenheimer R, Brodin LA, Boman K, Hagerman I, Dahlstrom U. [Definition of diastolic heart failure]. Lakartidningen. 2007 Aug 22-28;104(34):2333-7.
Hagerman I, Brodin LA, Dahlstrom U, Ekman I, Willenheimer R, Boman K. [Diastolic heart failure--symptoms and etiology]. Lakartidningen. 2007 Aug 22-28;104(34):2345-7.
Brodin LA, Boman K, Dahlstrom U, Hagerman I, Willenheimer R. [Echocardiography refines the diagnosis in heart failure]. Lakartidningen. 2007 Aug 22-28;104(34):2338-44.
Skoglund M, Boman K, Lundgren C, Ogren JE. [The elderly person is not always "adult"!]. Lakartidningen. 2007 May 14-29;104(20-21):1566.
Burström M, Boman K, Strandberg G, Brulin C. Manliga patienter med hjärtsvikt och deras erfarenhet av att vara trygga och otrygga. Vård i Norden 3 Publ No 85. 2007;27(No.3):24-8.
Dahlstrom U, Boman K, Brodin LA, Hagerman I, Willenheimer R. [Treatment of heart failure and preserved systolic function]. Lakartidningen. 2007 Aug 22-28;104(34):2348-50.
 
Jernberg T, Boman K, James S, Lindahl B, Stridsberg M, Swedberg K, et al. [BNP or NT-proBNP should be analyzed in suspected heart failure. Guidelines for analysis and interpretation]. Lakartidningen. 2006 Apr 26-May 2;103(17):1289-92, 95.
Forssell A, Boman K. Erfarenheter av palliativ avancerad hemsjukvård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Vård i Norden 3. 2006;26(No. 3 ):44-8.
Ekstedt B, Jansson JH, Boman K. [No scientific evidence supports vitamin B treatment of patients with cardiovascular diseases]. Lakartidningen. 2006 Nov 8-14;103(45):3464-6.
Boman K. Riskstratifiering vid hjärtsvikt. Information från Läkemedelsverket. 2006;17(1):35-7.
 
Cline C, Boman K, Swedberg K. [A study of primary health care in 15 different countries. Examination and treatment of patients with heart failure should be better]. Lakartidningen. 2003 Apr 3;100(14):1242-3.
 
Boman K, Ogren JE. [Drug withdrawal--clinically important but practically difficult]. Lakartidningen. 2002 Jul 25;99(30-31):3100-2.
Boman K, Ogren JE. [Electronic prescription--a risk of increased drug costs?]. Lakartidningen. 2002 Aug 22;99(34):3339.
 
Lindholm L, Hallgren CG, Boman K, Markgren K, Weinehall L, Ogren JE. [Cost-effectiveness analysis of cardiovascular disease prevention: a graded list as aid to the rational distribution of resources]. Lakartidningen. 1999;96(23):2858-63, 65-6.
 
Bylesjo EI, Forsgren L, Boman K. [Epilepsy is difficult to treat during an attack of porphyria]. Lakartidningen. 1996;93(26-27):2506-8.
 
Dahlstrom U, Boman K, Edvardsson N, Pehrsson K, Persson S. [Heart failure--difficult to diagnose. Can a point system identify the patients?]. Lakartidningen. 1995 Mar 29;92(13):1360-3.

Boman K, Allgulander S, Markgren K, Ohgren JE. [Polymedication of the elderly--who is responsible?]. Lakartidningen. 1994;91(5):342.

Boman K. Life style and fibrinolysis In: Nilsson T, Boman K, Jansson J-H, editors. Clinical aspects of fibrinolysis. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 1991:51-66.
 
Persson S, Boman K, Dahlstrom U. [Coronary disease after transplantation reduces the survival time of patients]. Lakartidningen. 1990;87(18):1562, 5.
 
Boman K, Dahl M. [Coronary vessels aneurysm and cardiac tamponade]. Lakartidningen. 1989;86(36):2965.
Gustavsson M, Söderberg HÅ, Boman K. Hypertoniregistrering - ett nödvändigt hjälpmedel vid blodtrycksbehandling. Allmänmedicin. 1989;10:15.
 
Allgulander S, Boman K, Dehlin O, Jansson J, Sundberg A. Vem ska sköta slutenvården av psykogeriatriska patienter? Läkartidningen. 1988;85:931-2.
 
Weinehall L, Boman K, Öhgren J. Kan digitalisbehandlingen i öppen vård förbättras? Allmänmedicin. 1987;8:163-6.
 
Gustafson T, Allgulander S, Boman K. Vilka intagningsprover lönar sig vid en långvårdsklinik? Läkartidningen. 1987;84:3368-9.
 
Boman K, Åberg E, Liljenvall E, Öhgren J. Försäljning av antidiabetesmedel i Skellefteå sjukvårdsdistrikt 1980-82. Allmänmedicin. 1986;7:22-7.
Boman K, Brännström I, Hellsten G, Weinehall L. Prevention av hjärtkärlsjukdom inom Norsjö kommun och Västerbotten. Allmänmedicin. 1986;7:170-82.
 
Boman K, Hallgren CG, Öhgren J. Läkemedelsförbrukning i öppen vård 1977-1980 i Skellefteå sjukvårdsdistrikt. Allmänmedicin. 1983;4:171-3.
 
Reizenstein R, Järhult B, Boman K, Mogensen L. Kan studier av förskrivningstraditioner ge billigare sjukvård? Läkartidningen. 1982;79:2357-8.
 
Boman K, Öhgren J. The treatment of out-patients by digitalis in Skellefteå health district. Läkartidningen. 1981;78:3399-01.
 
Boman K, Mollerberg H. [Digoxin poisoning in a unselected case material]. Lakartidningen. 1979;76(46):4108-10.
 

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies