Medicinsk forskning

 

Kurt Boman, Jan-Håkan Jansson, Lars Johansson,medicin-geriatrik-kliniken, forskningsenheten, det huvudsakliga forskningsområdet innefattar kroppens förmåga till blodproppsupplösning och blodproppsbildning. Vi har undersökt tillstånden hos patienter som drabbas av hjärtinfarkt och slaganfall. De stora epidemiologiska baserna inom Norsjö och MONICA-projekten har varit utomordentligt viktiga för denna forskning. Dessa forskningsområden har också varit underlag till Jan-Håkan Janssons och Lars Johanssons avhandlingar. Inom detta område ryms också en mängd forskningsprojekt inom hjärtsvikt, inom vilken Kurt Boman gjorde sitt avhandlingsarbete.
 
Kurt Bomans internationella publikationer - Läs mer

Kurt Bomans nationella publikationer - Läs mer
Jan-Håkan Janssons publikationer - Läs mer
Lars Johanssons publikationer - Läs mer

Torbjörn Gustafson,överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken, studerar framför allt astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Senaste året har omfattat en bred kartläggning av patienter med dessa sjukdomar. Disputerat 2008. Torbjörns publikationer:
 
Franklin KA, Gustafson T, Ranstam J, Strom K. Survival and future need of long-term oxygen therapy for chronic obstructive pulmonary disease--gender differences. Respir Med. 2007 Jul;101(7):1506-11.
Gustafson T, Dahlman-Hoglund A, Nilsson K, Strom K, Tornling G, Toren K. Occupational exposure and severe pulmonary fibrosis. Respir Med. 2007 Oct;101(10):2207-12.
Lofdahl K, Gustafson T, Franklin KA, Strom K. [Need of integrated guidelines for home oxygen therapy]. Lakartidningen. 2007 Jun 13-26;104(24-25):1902-4.
Gustafson T, Franklin KA, Midgren B, Pehrsson K, Ranstam J, Strom K. Survival of patients with kyphoscoliosis receiving mechanical ventilation or oxygen at home. Chest. 2006 Dec;130(6):1828-33.
Gustafson T, Boman K, Rosenhall L, Sandstrom T, Wester PO. Skeletal muscle magnesium and potassium in asthmatics treated with oral beta 2-agonists. Eur Respir J. 1996;9(2):237-40.
Gustafson T, Boman K, Hentschel J, Moberg E, Wester PO. Effects of peroral magnesium on electrolytes and ventricular premature beats in patients with cardiac failure on diuretic treatment. Magnesium-Bulletin. 1990;12:106-11.

Maria Wennberg,dietist, har disputerat och försvarade fredag den 4 juni 2010 sin doktorsavhandling ”Biomarkers of Fish Consumption and Risk of Stroke or Myocardial infarction” i Forumsalen på Campus i Skellefteå. Normalt har disputationerna hittills hållits i Umeå på Universitetet. Det har tagit tid och kraft att få hålla disputationerna här och nu hoppas vi att det skall bli en ny tradition. Maria kommer att fortsätta att forska bland annat om männen med ökad risk för stroke.Under de gångna åren har Maria följande publikationer:
 
Wennberg M, Vessby B, Johansson I. Evaluation of relative intake of fatty acids according to the Northern Sweden FFQ with fatty acid levels in erythrocyte membranes as biomarkers. Public Health Nutr. 2009 Sep;12(9):1477-84.
Nilsson LM, Wennberg M, Lindahl B, Eliasson M, Jansson JH, Van Guelpen B. Consumption of filtered and boiled coffee and the risk of first acute myocardial infarction; a nested case/referent study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Aug 18.
Wennberg M, Bergdahl IA, Stegmayr B, Hallmans G, Lundh T, Skerfving S, et al. Fish intake, mercury, long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of stroke in northern Sweden. Br J Nutr. 2007 Nov;98(5):1038-45.
Wennberg M, Lundh T, Bergdahl IA, Hallmans G, Jansson JH, Stegmayr B, et al. Time trends in burdens of cadmium, lead, and mercury in the population of northern Sweden. Environ Res. 2006 Mar;100(3):330-8.
Custodio HM, Broberg K, Wennberg M, Jansson JH, Vessby B, Hallmans G, et al. Polymorphisms in glutathione-related genes affect methylmercury retention. Arch Environ Health. 2004 Nov;59(11):588-95.
Analyser av kvicksilver har genomförts och analyser av fettsyror har påbörjats för projektet: Fiskkonsumtion och fiskmarkörer som determinanter för förstagångshjärtinfarkt”.

Eva Fhärm, familjeläkare Bureå/Skelleftehamns hälsocentral har disputerat och försvarade 5 februari 2010 sin avhandling som handlar om att sluta röka och förbättra sina kolesterolvärden och blodtryck är viktigt för att minska risken för hjärtinfarkt hos personer med typ 2-diabetes. "Treatment of cardiovascular risk factors in type 2 diabetes - time trends and clinical practice".

Patrik Wennberg, har disputerat den 15 maj 2009 med avhandlingen "Beyond the established risk factors of myocardial infarction - Lifestyle factors and novel biomarkers".
Studerar livsstilsfaktorers betydelse för insjuknande i förstagångshjärtinfarkt, särskilt fysisk aktivitet och snusintag. Arbetar i vårt samarbetsprojekt med en forskargrupp vid Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge under ledning av professor John Danesh. Patrik har under de gångna åren publicerat följande:
 
Wennberg P, Wensley F, Johansson L, Boman K, Angelantonio ED, Rumley A, Lowe G, Hallmans G, Jansson JH. Reduced risk of myocardial infarction related to active commuting: inflammatory and haemostatic effects are potential major mediating mechanisms. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Oct 8.
Danesh J, Saracci R, Berglund G, Feskens E, Overvad K, Panico S, et al. EPIC-Heart: the cardiovascular component of a prospective study of nutritional, lifestyle and biological factors in 520,000 middle-aged participants from 10 European countries. Eur J Epidemiol. 2007;22(2):129-41.
Wennberg P, Eliasson M, Hallmans G, Johansson L, Boman K, Jansson JH. The risk of myocardial infarction and sudden cardiac death amongst snuff users with or without a previous history of smoking. J Intern Med. 2007 Sep;262(3):360-7.
Wennberg P, Lindahl B, Hallmans G, Messner T, Weinehall L, Johansson L, et al. The effects of commuting activity and occupational and leisure time physical activity on risk of myocardial infarction. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Dec;13(6):924-30.

Mona Olofsson,fysiologassistent,genomför ekokardiografisk studie på patienter med misstänkt hjärtsvikt vid Heimdalls vårdcentral. Hittills funna resultat: mindre än hälften av patienter med diagnosen hjärtsvikt har verkligen verifierad hjärtsvikt. Spar pengar för sjukvården och leder till rätt behandling av patienterna. Mona har varit delaktig i följande publikationer:
 
Olofsson M, Boman K. Usefulness of natriuretic peptides in primary health care - an explorative study in elderly patients. Scand J Prim Care Submitted. 2009.
Boman K, Hernestal Boman J, Andersson J, Olofsson M, Dahlof B. Effects on atenolol or losartan on fibrinolysis and von Willebrand factor in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2009.
Boman K, Gerdts E, Wachtell K, Dahlof B, Nieminen MS, Olofsson M, et al. Exercise and cardiovascular outcomes in hypertensive patients in relation to structure and function of left ventricular hypertrophy: the LIFE study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Apr;16(2):242-8.
Lofgren C, Boman K, Olofsson M, Lindholm L. Is cardiac consultation with remote-controlled real-time echocardiography a wise use of resources? Telemed J E Health. 2009 Jun;15(5):431-8.
Boman K, Olofsson M, Forsberg J, Bostrom SA. Remote-controlled robotic arm for real-time echocardiography: the diagnostic future for patients in rural areas? Telemed J E Health. 2009 Mar;15(2):142-7.
Olofsson M, Edebro D, Boman K. Are elderly patients with suspected HF misdiagnosed? A primary health care center study. Cardiology. 2007;107(4):226-32.
Hagglund L, Boman K, Olofsson M, Brulin C. Fatigue and health-related quality of life in elderly patients with and without heart failure in primary healthcare. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007 Sep;6(3):208-15.
Ekman I, Boman K, Olofsson M, Aires N, Swedberg K. Gender makes a difference in the description of dyspnoea in patients with chronic heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2005 Jun;4(2):117-21.
Boman K, Olofsson M, Dahlof B, Gerdts E, Nieminen MS, Papademetriou V, et al. Left ventricular structure and function in sedentary and physically active subjects with left ventricular hypertrophy (the LIFE Study). Am J Cardiol. 2005 Jan 15;95(2):280-3.
Bella JN, Wachtell K, Boman K, Palmieri V, Papademetriou V, Gerdts E, Aalto T, Olsen MH, Olofsson M, Dahlof B, Roman MJ, Devereux RB. Relation of left ventricular geometry and function to aortic root dilatation in patients with systemic hypertension and left ventricular hypertrophy (the LIFE study). Am J Cardiol. 2002 Feb 1;89(3):337-41.

Marcus Lind, specialistläkare, doktorand, studerar risken för blödning och död under behandling med blodförtunnande medicinering. Mittseminarium planerad 090219. Marcus har under det gångna åren: Slutfört journalgranskningen och gjort en ren fil samt statistiskt bearbetat och påbörjat preparering av manus för studien “Hemostasmarkörer som determinanter för blödning och hjärtkärlsjukdom hos antikoagulantiabehandlade patienter”. Har även gjort statistisk bearbetning av mortalitet som är relaterad till nivåerna av hemostasfaktorer. Marcus har publicerat följande:

Lind M, Boman K, Johansson L, Nilsson TK, Ohlin AK, Birgander LS, et al. Thrombomodulin as a marker for bleeding complications during warfarin treatment. Arch Intern Med. 2009 Jul 13;169(13):1210-5.
Lind M, Jansson JH. [Deep venous thrombosis]. Läkartidningen. 2006;Mar 29-Apr 4;103(13):1031-4.

Jonas Andersson,specialistläkare, doktorand, studerar betydelsen av inflammatoriska faktorer vid vistelse på hälsohem, vid slaganfall, hjärtflimmer och tung fysisk ansträngning. Jonas har under åren publicerat:

Andersson J, Johansson L, Ladenvall P, Wiklund PG, Stegmayr B, Jern C, et al. C-reactive protein is a determinant of first-ever stroke: prospective nested case-referent study. Cerebrovasc Dis. 2009;27(6):544-51.
Boman K, Hernestal Boman J, Andersson J, Olofsson M, Dahlof B. Effects on atenolol or losartan on fibrinolysis and von Willebrand factor in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2009.
Andersson J, Boman K, Jansson JH, Nilsson TK, Lindahl B. Effect of intensive lifestyle intervention on C-reactive protein in subjects with impaired glucose tolerance and obesity. Results from a randomized controlled trial with 5-year follow-up. Biomarkers. 2008 Nov;13(7):671-9.
 
Skrivit manus till artikeln "Effects of heavy endurance physical exercise on inflammatory markers in non-athletes."
 
Arbetar med statistik och manus för artikeln " Effects of atorvastatin on fibrinolysis and outcome after electrical cardioversion for atrial fibrillation. Godkänt mittseminarium jan 2008.
 
Presentation i Nice maj 2008 på European Stroke conference: "C-reactive protein is a determinant of first-ever stroke. A prospektive nested case-referent study".

Jenny Hernestål Boman, biolog, doktorand, studerar "Hemostasfaktorer i en population i norra Sverige". Jenny har:
Boman K, Hernestal Boman J, Andersson J, Olofsson M, Dahlof B. Effects on atenolol or losartan on fibrinolysis and von Willebrand factor in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2009.
 
1. Skapat en fil för bearbetning av hur hemostasfaktorer påverkas av långtidsfrysförvaring.
2. Statistiskt bearbetat och påbörjat manus för studien: Long-term stability of fibrinolytic factors stored at -80C."
3. "Skapat en fil för bearbetning att kontrollera fibrinolysvariabler i relation till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom och hur de förändras över tid inom en population i norra Sverige."
4. Deltar aktivt i insamlande av data i den så kallade LIPFIB-studien som avser att belysa effekten av atorvastatin på inflammationsmarkörer hos patienter med förmaksflimmer.

Margareta Brännström,sjuksköterska, universitetslektor har disputerat inom hjärtsviktsområdet. Hon disputerade med en kvalitativ avhandling på patienter med svår kronisk hjärtsvikt ”Innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser. Ett liv i berg och dalbana”. Margareta har publicerat följande:
 
Kristofferzon ML, Johansson I, Brännström M, Arenhall E, Baigi A Brunt D, Fridlund B, Nilsson U, Persson S, Rask M, Wieslander I, Ivarsson B and the SAMMI-study group. Validity and reliability testing of the Watts Sexual Function Questionnaire (WSFQ) in a Swedish sample of persons with heart disease: a pilot study. European Journal of Cardiovascular Nursing. European Journal of Cardiovascular Nursing, in press, corrected proof. doi:10.1016/j.ejcnurse.2009.12.004. Available online 13 January 2010.
 
Brannstrom M, Bjorck M, Strandberg G, Wanhainen A. Patients' experiences of being informed about having an abdominal aortic aneurysm - a follow-up case study five years after screening. J Vasc Nurs. 2009 Sep;27(3):70-4.
Lundman B, Brannstrom M, Hagglund L, Strandberg G. Fatigue in elderly with chronic heart failure: an under-recognized symptom. Aging Health. 2009;5(5):619-24.
Brannstrom M, Ekman I, Boman K, Strandberg G. Narratives of a man with severe chronic heart failure and his wife in palliative advanced home care over a 4.5-year period. Contemp Nurse. 2007 Dec;27(1):10-22.
Brannstrom M, Ekman I, Boman K, Strandberg G. Being a close relative of a person with severe, chronic heart failure in palliative advanced home care -- a comfort but also a strain. Scand J Caring Sci. 2007 Sep;21(3):338-44.
Brannstrom M, Ekman I, Norberg A, Boman K, Strandberg G. Living with severe chronic heart failure in palliative advanced home care. Eur J Cardiovasc Nurs. 2006 Dec;5(4):295-302.
Brannstrom M, Brulin C, Norberg A, Boman K, Strandberg G. Being a palliative nurse for persons with severe congestive heart failure in advanced homecare. Eur J Cardiovasc Nurs. 2005 Dec;4(4):314-23.

Lena Hägglund, sjuksköterska, universitetslektor, disputerademed en avhandling som beskriver trötthetsproblematiken hos patienter med hjärtsvikt ”Patienters självskattade och berättade erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt. Man måste vila emellanåt”. Lena har publicerat:
 
Lundman B, Brannstrom M, Hagglund L, Strandberg G. Fatigue in elderly with chronic heart failure: an under-recognized symptom. Aging Health. 2009;5(5):619-24.
Hagglund L, Boman K, Lundman B, Brulin C. Depression among elderly people with and without heart failure, managed in a primary healthcare setting. Scand J Caring Sci. 2008 Sep;22(3):376-82.
Hagglund L, Boman K, Lundman B. The experience of fatigue among elderly women with chronic heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Dec;7(4):290-5.
Hagglund L, Boman K, Stenlund H, Lundman B, Brulin C. Factors related to fatigue among older patients with heart failure in primary health care. International Journal of Older People Nursing. 2008;3(2):96-103.
Hagglund L, Boman K, Olofsson M, Brulin C. Fatigue and health-related quality of life in elderly patients with and without heart failure in primary healthcare. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007 Sep;6(3):208-15.

Martin Björck, kirurgkliniken, numera verksam på Akademiska sjukhuset i Uppsala har framför allt ägnat sitt forskningsarbete kring störningar i tarmens blodförsörjning. Detta arbete var också underlaget för hans doktorsavhandling. Han har fortsatt sin forskning som handledare kring samma problematik men dessutom förekomst av aortaaneurysm. Disputerat 1998.

Fredrik Lindberg,kirurgkliniken, studerar framför allt förekomst av blodproppsbildning vid laparoskopisk kirurgi. Detta ingår som en del i hans avhandlingsarbete. Disputerat 2002.
I öppenvård pågår också ett flertal projekt:Dan Edebro, Heimdalls vårdcentral är involverad i en omfattande kartläggning av hjärtsviktpatienter vid Heimdalls vårdcentral.
Maud Alvinoch medarbetare, Anderstorps vårdcentral har igångsatt stort kartläggningsprojekt av diabetespatienter i syfte att förbättra deras blodtrycksbehandling, sockermetabolism och övriga riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
Rolf Burman och Leif-Göran Carlsson,medicin-geriatrik-kliniken, har framför allt ägnat sin forskning åt kliniska läkemedelsprövningar vid olika typer av magtarmsjukdomar.
Lars Wikström,överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken, forskningsenheten, har framför allt ägnat omfattande studier på familjär amyloidos – Skelleftesjukan. Han har framför allt stort intresse att studera hur det går för patienter som genomgått levertransplantation. Publikation:
Wikström L, Steen L, Holmgren G, Bjerle P, Boman K. Treatment of orthostatic hypotension with L-THREO-DOPS in Swedish patients with familial amyloidotic polyneuropathy FAP-met30. An open pilot study. Amyloid. 1996;3:162-66.
Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies