Klinisk forskning

Forskningsenheten skellefteå lasarett 2000-2007

 

1. Kliniska forskningsprojekt 2000-2007
2. Translationella kliniska forskningsprojekt 2000-2007
3. Kliniska forskningsprojekt (även translationella) med nationella samarbeten 2000-2007
4. Kliniska forskningsprojekt (även translationella) med internationella samarbeten 2000-2007
5. Kliniska forskningsprojekt där det förekommit vitiga samarbeten mellan forskare klinisk och preklinisk institution (inom och utom Umu)

 

Läkemedelsprövning Typ PI Grupp
*ACTIVE Koagulationsforskning JHJ 1, 2, 3, 4
ANDROMEDA Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
*ARISTOTLE Koagulationsforskning LJ 1, 2, 3, 4
*ASPIRE Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
*AVANT GARDE Hjärtinfarkt KB 1, 2, 3, 4
CHF & Anemi Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3
COMET Hjärtsviktsforskning KB 1
EMI Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
*EMPHASIS Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
EPHESUS Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
EPLA Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
FRISC Koagulationsforskning,
hjärtinfarkt
KB 1, 2, 3, 4
IDEAL Blodfetter JHJ 1, 2, 3, 4
ILLUMINATE Koagulationsforskning JHJ 1, 2, 3, 4
*I-PRESERVE Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
LIFE Hypertoni KB 1, 2, 3, 4
LIFE-ECHO Hypertoni - ekokardiografi KB 1, 2, 3, 4
*LIPFIB Arytmi, blodfetter KB 1, 2, 3
OPTIMAAL Infarkt KB 1, 2, 3, 4
*ORIGIN Diabetes, ischemi KB 1, 2, 3, 4
OVERTURE Hjärtsviktsforskning  KB 1, 2, 3, 4
PREVENT Koagulationsforskning LJ 1, 2, 3, 4
PROFESS Koagulationsforskning LJ 1, 2, 3, 4
RECOVER Hjärtsviktsforskning KB 1, 2, 3, 4
REGAAL Hypertoni KB 1, 2, 3, 4
*SEAS Klaffsjukdom KB 1, 2, 3, 4
SWEDIC Hjärtsviktsforskning KB 1, 3, 4
*THRIVE Blodfetter JHJ 1, 2, 3, 4
TRIM Koagulationsforskning KB 1, 2, 3, 4
*UPSTEP Hjärtsviktsforskning KB 1, 3, 4
VALIANT Postinfarkt KB 1, 2, 3, 4
  Antikoagulation JHJ 1, 3
  Antikoagulation, ekonom JHJ 1, 3


* Pågående studier   KB = Kurt Boman JHJ = Jan-Håkan Jansson LJ = Lars Johansson

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies