Forskningslab

 

Vi har stor vana av att analysera följande analyser
 
Von Willebrands faktor (vWF)
Tissue plasminogen activator (tPA-antigen, tPA-aktivitet)
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1-antigen, PAI-1-aktivitet)
C-reactive protein (hs-CRP)
Interleukin 6 & 8  (IL-6, IL-8)
TNF-alfa
nt-proBNP

 

Vi kan analysera alla ELISA-metoder där resultatet (färgen) kvantifieras i en spektrofotometer samt alla Siemens analyser till instrumentet Immulite. Det är bara att höra av sig så kollar vi upp vad vi kan erbjuda förutom ovanstående.

 

Ungefärlig prisuppgift ges vid förfrågan. Priset beror mycket på hur stort materialet är och hur proverna ska hanteras (sorteras, märkas, förspädas osv).

 

Kontakt
medicinsk.forskning@vll.se
Annette Broberg, Jenny Hernestål Boman
+46 910 771124 alt. +46 910 774654

 

Adress
Forskningslab. (Kem.Lab. Plan 2), Skellefteå Lasarett, 931 86 Skellefteå


Examensarbete
Under vårterminen 2014 har Annette Broberg färdigställt sitt examensarbete "Betydelsen av provtagningsrör för faktorer i fibrinolysen" där Stiftelsen har bekostat PAI-1-masskoncentrationsanalyserna.

 

 

Apoteks- & läkemedelsområdet

 
Sedan många år pågår en omfattande forskning och kvalitetsuppföljning av läkemedelsanvändning vid Skellefteå Sjukvård. Detta är en följd av Jan-Erik Ögrens inspirerande och mångåriga arbete.

Jan-Erik Ögren,apoteket, har bland annat studerat följsamheten till läkemedelsordinationen, medverkat i "Läkemedelsboken" och är medarbetare till ett flertal kliniska projekt som har anknytning till läkemedelsanvändning.

Artiklar: Boman K, Öhgren J. The treatment of out-patients by digitalis in Skellefteå health district. Läkartidningen. 1981;78:3399-01.
Boman K, Hallgren CG, Öhgren J. Läkemedelsförbrukning i öppen vård 1977-1980 i Skellefteå sjukvårdsdistrikt. Allmänmedicin. 1983;4:171-3.
Boman K, Åberg E, Liljenvall E, Öhgren J. Försäljning av antidiabetesmedel i Skellefteå sjukvårdsdistrikt 1980-82. Allmänmedicin. 1986;7:22-7.
Weinehall L, Boman K, Öhgren J. Kan digitalisbehandlingen i öppen vård förbättras? Allmänmedicin. 1987;8:163-6.
Boman K, Allgulander S, Markgren K, Ohgren JE. [Polymedication of the elderly--who is responsible?]. Lakartidningen. 1994;91(5):342.
Boman K, Ogren JE. [Electronic prescription--a risk of increased drug costs?]. Lakartidningen. 2002 Aug 22;99(34):3339.
Boman K, Ogren JE. [Drug withdrawal--clinically important but practically difficult]. Lakartidningen. 2002 Jul 25;99(30-31):3100-2.
Skoglund M, Boman K, Lundgren C, Ogren JE. [The elderly person is not always "adult"!]. Lakartidningen. 2007 May 14-29;104(20-21):1566.

Kenth Markgren, apoteket, har utvecklat en välfungerande uppföljande statistik av läkemedelsanvändningen. Denna statistik har varit av stort värde och ett gott hjälpmedel i analysen av förskrivning och användning av olika läkemedel.

Claes Lundgren, AHS-VIOOL, ordförande i läkemedelskommittén, har också ägnat stort intresse åt effektivare och bättre läkemedelsanvändning, framför allt på patienter i hemsjukvården. Claes Lundgren, överläkare AHS-Viool har tillsammans med ett antal personer gett ut boken ”FAS-UT, råd vid utvärdering och avslutning av läkemedelsbehandling”, boken kom ut 2005. 2006 uppföljning med ”FAS-UT 2, att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling”.

Utöver detta pågår ett stort antal kliniska prövningar inom områden för hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt. Dessutom pågår samarbetsprojekt i klinisk forskning vad gäller slaganfall, hjärtinfarkt, hjärtsvikt med forskare inom norra regionen, såväl vid Umeå Universitetssjukhus som Sundsvalls sjukhus, Boden-Luleå och Kiruna.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies