Övrigt

 

Eurenius E, Biguet G, Stenström CH. Attitudes toward physical activity among people with rheumatoid arthritis. Physiotherapy Theory and Practice, 2003;19:53-62.

Bylesjö I, Boman K. Is diabetes mellitus an advantage in patients with acute intermittent porphyria. European Journal of Internal medicine. 1998;9:203-205.

Bylesjö I, Forsgren L, Boman K, Lithner F. Epidemiology and Clinical Charaeteristics of Seizures in Patients with Acute Intermittent Porphyria. Epilepsia 1996; 37: 230-235.

Nadal M, Wikström L, Ruthström L. The secretory pattern of vasopressin secretion in plasma and CSF in patients with dementia and in two control groups. In press. European Journal of Endocrinology.

Jansson J-H. Norrfors B, Boman K. Scandinavian Simvastatin Survival Trial. Lancet nov 1994. (Boman K Lokal oordinator).

Carlsson L-G, Burman R. Studier av nyare medel vid magtarm-sjukdomar.

Carlsson L-G, Burman R, Boman K. Studie av övre gastrointestinala blödningar vid medicinkliniken i Skellefteå.

Gustavsson T, Boman K, Wester P-0, Rosenhall L, Sandström T. Low sceletal muscle magnesium in asthmatics. Eur J Resp Dis 1996; 9:237-240.

Allgulander S, Sundberg A, Nadal M. Psychogeriatric Day Center. Evaluation after 4 years. Accepterad som posterpresentation. Världskongressen Geriatrik, Budapest 1993.

Nadal M, Allgulander S. Normalization of sexual behaviour after treatment with cykoterone. lnt J Geriatric Psychiatry.

Allgulander S, Sundberg A. Studie av urininkontinens hos 85-åringar och äldre.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies