Läkemedel


Ekstedt B, Jansson JH, Boman K. [No scientific evidence supports vitamin B treatment of patients with cardiovascular diseases]. Lakartidningen. 2006 Nov 8-14;103(45):3464-6.
 
Boman K, Ögren JE. [Drug withdrawal--clinically important but practically difficult]. Lakartidningen 2002;99(30-31):3100-2.
 
Boman K, Ögren JE. [Electronic prescription--a risk of increased drug costs?]. Lakartidningen 2002;99(34):3339.
 
Ögren J-E. Medverkat i läkemedelsbokens kapitel ”Följer patienten läkemedelsordinationen” 2001/2002.
 
Ögren J-E, Boman K. NEPI-rapporten ”Utsättning av läkemedelsbehandling”. 2001/2002.
 
Boman K, Allgulander S, Markgren K, Ögren J-E. Polyfarmaci hos äldre - vems ansvar? Läkartidningen 1994; 91: 342.
 
Markgren K, Ögren J-E, Boman K, Allgulander S. Rekommendationer om ändrad farmakologisk policy - en uppföljning till artikel om ”Läkemedelskonsumtion på sjukhem och servicehus”. Svensk Farmaceutisk Tidskrift. 1993;97:46-47.
 
Markgren K, Ögren J-E, Boman K, Allgulander S. Läkemedelskonsumtion på sjukhem och servicehusen kardning i Skellefteå sjukvårdsdistrikt. Svensk Farmaceutisk Tidskrift. 1993;97:20- 23.
 
Ögren J-E, Jansson J-H, Forsberg K, Norrfors B. Följsamhet till läkemedelsordination för hjärtinfarktpatienter vid medicinkliniken i Skellefteå. Studien vilande.
 
Ögren J-E. Attityder till acceptabel följsamhet till läkemedelsordination hos läkare, distriktssköterskor och farmaceuter. Publicerad i Läkartidningen 1993.
 
Carlsson L-G, Forsberg K. TEST-studien. Behandling av slaganfall med betablockerare Avslutad.
 
Jan-Erik Ögren, Boman K, Hellsten G, Björck E. Läkemedelsförskrivning i Norsjö under pågående Norsjö- Västerbottensprojekteet.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies