Hjärta & Kärl, Hemostas- och Fibrinolys, Hypertension 95-

 

Brännström M, Boman K, Jansson J-H, Nilsson T K. Endothelial haemostatic factors may be associated with mortality in patients on-long term anticoagulant treatment. Thrombosis and Haemostasis 1995; 74: 612 -615.

Randomised, double-blind comparison of reteplase double-bolus administration with streptokinase in acute myocardial infarction (INJECT): trial to investigate equivalence. The Lancet 1995; 346:329-336. (Boman K Lokal koordinator).

Boman K, Hellsten G. Hallmans G. Bruce A, Nilsson T K. Endurance physical activity, diet and fibrinolysis. Atheroselerosis 1994; 106:65-74.

Design and Baseline Results of the Scandinavian Simvastatin Survival Study of Patients with Stable Angina and Previous Myocardial Infarction. The Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. (Local coordinator) The American Journal of Cardiology 1993; 71: 393-400.

Hellsten G, Boman K, Saarem K, Hallmans G, Nilsson T.K. Different effects on fibrinolytic activity of corn oil and fish oil preparation, enriched in omega-3-polyunsaturated fatty acids. Current Medical Research and Opinion 1993, 13: 133-139.

Jansson J-H, Boman K, Nilsson T. Enalapril related changes in the fibrinolytic system in survivors of myocardial infarction. Eur J Clin Pharmacol 1993; 44: 485-486.

Hellsten G, Boman K, Bjerle P, Blom P, Nilsson T K. Increased plasminogen activator inhibitor and tissue activator levels in subjects with electrocardiographic abnormality indicative of ischemic heart disease. A cross-sectional study in Norsjö, Sweden. Eur Heart Journal 1992; 13: 57- 60.

Boman K, Lindström-Olofsson G, Westerberg Å. Patientledd hjärtrehabiliteringen outnyttjad resurs? Sjukgymnasten 1992; nr I: 23-24.

PROFILE. Studie av flosequinan vid svår hjärtsvikt. Multicenterstudie. Boman K, Wikström L, Nyhlén K, Kärki K. Avslutad.

Kärki K, Nylén C, Boman K (local koordinator), Remmets J. CONSENSUS-2. Påverkar ACE-hämmaren enalapril dödligheten och sakligheten efter hjärtinfarkt? N Engl J Med. 1992; 327: 678-694.

Boman K, Wikström L. Jämförelse mellan digitalis och lisinopril (ACE-härnmare) vid hjärtsvikt. Publicerad 1992 Journal of American College of Cardiology. (Suppl.)

NadaI M, Allgulander S. Once hypertensive always hypertensive? A 3-year follow-up after stopping medication. Scand J Primary Health Care.

Gustavsson T, Boman K, Wester P-0. Studie av intracellulära elektrolyter hos hypertensiva på patienter behandlade med diuretika, eller beta-blockad eller ACE-hämmare.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies