Kongresser 2012

 

Läkemedelsriksdagen, 6 mars 2012, Stockholm
 
Äldres läkemedel – tillsammans får vi bättre koll.
 
Läkemedelsriksdagen arrangeras av Apotekarsocietetens Läkemedelsakademi i samarbete med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds-läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
 
De 200 deltagarna kom från myndigheter (27 %), vård och omsorg (39 %), industrin (17 %), apotek (14 %) och patienter (2 %).
 
Bland talarna märktes: Maria Larsson, barn – och äldreminister, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Eva Nilsson-Bågenholm, Socialdepartementet, Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lars G Nilsson, SPF och PRO:s pensionärer, Tony Björk, apotekare, Sveriges Farmaceutförbund (SFF) med flera.
 
De som är 75 år och äldre har ökat kraftigt, många är multisjuka och besöker många olika läkare. Man det saknas en läkare som tar det övergripande ansvaret för patientens medicinering. Andelen med tio eller fler läkemedel har ökat de senaste fem-tio åren och är nu över 10 %.
 
Patientens följsamhet till läkemedelsordinationen är vid tillsvidaremedicinering mindre än 50 %.
 
Av de 1,7 miljoner som är 65 år och äldre är det 200 000 som inte behöver något läkemedel. Vi har i Sverige 160 000 som är dementa, de ökar årligen med 25 000. Kostnaden är 51 miljarder årligen, 1 620 kr i sekunden. Kommunerna står för 82 % av kostnaderna.
 
Maria Larsson, barn- och äldreministern, inledde med att säga att årets val av tema var bra. 30 % av inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsrelaterade problem t ex biverkningar, olämpliga kombinationer av läkemedel, olämpliga läkemedel för äldre m m. Detta måste minska de kommande åren. Det finns betydande förbättringspotential i alla landsting. Ta tillvara goda erfarenheter hos andra landsting. Teamarbete är viktigt eftersom problemen är komplexa. Överväg andra behandlingsmetoder som t ex att röra på sig mera, att promenera, gymnastisera, ändra på kosten, sov regelbundet, men man behöver inte sova åtta timmar i sträck, sov fyra timmar, gå upp och lös korsord, lyssna på radion, läs en bok etc, sov sedan fyra timmar till.
 
Regeringen har nyligen avsatt 3,75 miljarder totalt under fyra år för förbättringsarbete. Under 2012 kan landstingen/kommunerna för dela på 320 miljoner av 1,1 miljard om de gör tydliga resultat och prestationsåtgärder t ex
-  korta väntetider på akuten
-  minska andelen olämpliga läkemedel
-  minska olämpliga läkemedelskombinationer
-  minska antalet läkemedel m m
 
Man jämför september 2011 med september 2012 för att pengarna ska hinna delas ut före årsskiftet.
 
Av de 1,7 miljoner som är 65 år och äldre är det 200 000 som inte äter något läkemedel. Det är 160 000 som i Sverige använder Apodos delade läkemedel. Vissa av personal och anhöriga tycker att det är mycket bra. Andra tycker att Apodos inte är bra eftersom det konserverar medicineringen, den utvärderas sällan. Det är bara för läkaren att trycka på några tangenttryckningar så åker 10-15 ordinationer över till mottagaren.
 
Det som mäts blir gjort, det som inte mäts går inte att förbättra.
 
Socialstyrelsen tar regelbundet fram statistik på kommunnivå. Skillnaderna mellan de bästa och sämsta är mycket stor, t ex när det gäller användningen av olämpliga läkemedel. 30 % för de bästa, där finns ett stort engagemang, för de sämsta, 60 %. Här har vi några från Västerbotten – Sorsele (57,6) %, Norsjö (53,9 %) och Vindeln (53,6 %). Orsaker bland annat antal läkemedel som används, många stafettläkare, ju fler läkare desto sämre. Arbetsgivaren måste utse en läkare som tar ansvar för patientens hela medicinering. Hälften av patienterna kan inte ange sin aktuella medicinering. Krav finns på årliga läkemedelsgenomgångar för dem som är 75 år och äldre med fler än fem läkemedel. Nya symptom kan vara biverkningar. Äldre drabbas av yrsel, förvirring, blodtrycksfall med mera. På flera orter försöker man minska användningen av sömnmedel. En del har lyckats så att ingen av de boende behöver använda sömnmedel.
 
Det finns önskemål om
-  fler ordinarie läkare
-  fler sjuksköterskor och då särskilt de med specialisering på äldreområdet
-  förebygga ohälsa
-  lindra lidande
-  visa respekt för ”brakare” och arbetskamrater
-  visa vänlighet
-  lyssna på patienten/anhöriga
-  det är inte brist på kunskap, men använd den i vardagsarbetet
-  bättre förskrivarstöd behövs
 
Slutklämmen blev ”Sluta prata – gör något”

 

Vid pennan


Jan-Erik Ögren, sekreterare
Forskningsstiftelsen

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies