Tack för att ni Stöder vår forskning

Stort tack till företagen nedan som stöder
Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå

Tack för att ni Stöder vår forskning

Stort tack till företagen nedan som stöder
Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå

Tack för att ni Stöder vår forskning

Stort tack till företagen nedan som stöder
Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå

Tack för att ni Stöder vår forskning

Stort tack till företagen nedan som stöder
Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå

Din gåva räddar liv

Välj hur du vill vara med och göra skillnad:

Så stödjer vi

 

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja medicinsk och vetenskaplig forskning. I första hand skall stiftelsen tillgodose den forskning som bedrivs inom medicin-geriatrik-kliniken vid Skellefteå lasarett.

 

Vi delar ut stipendier för Medicinsk- och omvårdnadsforskning inom Skellefteå sjukvård. Särskilt i början av forskningskarriären för att forskarna lättare skall komma igång. Styrelseledamöterna är ett stöd i uppläggning av studier för att de skall uppfylla forskningskraven. Vi bistår under forskningsprocessen och är en dialogpartner.

 

Stöd vår forskning

postgiro 444 81 29-9
bankgiro 710-9721
swish 1233351574

Org nr 89 47 01-2384

Forskningen

våra forskare och deras områden
Mer om forskningen

Våra forskare

forskning inom medicin och omvårdnad
Mer om forskarna

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies