Ej anmälda doktorander

 
Anna Forssell

Studerar svår hjärtsvikt. Publicerat följande:
Forssell A, Boman K. Erfarenheter av palliativ avancerad hemsjukvård för patienter med svår kronisk hjärtsvikt. Vård i Norden 3. 2006;26(No. 3 ):44-8.

 
Claes Lundgren

Morfinbehandling av patienter i avancerad hemsjukvård. Claes Lundgren, överläkare AHS-Viool har tillsammans med ett antal personer gett ut boken ”FAS-UT, råd vid utvärdering och avslutning av läkemedelsbehandling”, boken kom ut 2005. 2006 uppföljning med ”FAS-UT 2, att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling”.

 

Jan Remmets

Studerar värdet av olika ekokardiografiska bestämningar vid hjärtsvikt.
Undersökning av vilka ekokardiografiska variabler som behöver bestämmas för undersökning av systolisk respektive diastolisk funktion, en uppföljning av Heimdallmaterialet. Manus inskickad: Remmets J, Boman K, Olofsson M "How many systolic and diastolic echocardiographic variables do we have do measure? - an exploratory study in elderly patients" European Journal of Heart Failure 2009.

 

Li Nilsson

  1. Påbörjat statistiska bearbetningen av MONICA-data avseende blodtryckstrender och validering av enstaka blodtrycksmätningar vid hälsoundersökning. ”Hypertoni; tidstrender, determinanter och validitet vid tvärsnittsundersökningar hos befolkningen i Norra Sverige, resultat av MONICA:s hälsoundersökningar 1986-2004”.
  2. Håller på med en pilotstudie inför uppbyggandet av Västerbottens ventrombosregister. Journalgenomgång av alla som vårdats 2005 i Skellefteå för diagnoser som ger misstanke om venös tromboembolism.
  3. Poster på Riksstämman i Göteborg 2008. ”Nio av tio personer med ett enstaka högt blodtryck har hypertoni”.
Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies