Magdalena Johansson

Magdalena Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarade sin avhandling med titeln: Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer den 24 maj 2019 i Forumsalen, Campus Skellefteå.

 

(Engelsk titel: Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers)

 

Fakultetsopponent: Gerd Lärfars, docent, Karolinska institutet.

Handledare:

Lars Johansson, docent

Marcus Lind, medicine doktor

Jan-Håkan Jansson, professor

 

Venös trombos är en vanlig och allvarlig kärlsjukdom. Förekomsten har ökat under de senaste decennierna och mer än en femtedel av de drabbade dör under första året efter diagnos. För en tredjedel av de insjuknade hittas ingen uppenbar förklaring.

 

Magdalena har forskat om venös trombos för att försöka hitta samband mellan hälsa, livsstilar och risken för att drabbas senare i livet. Resultatet kan hjälpa människor som har högre risk för venös trombos att förändra sin livsstil.

 

 

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies