Aslak Rautio

Fredagen den 18 mars 2016 försvarade Aslak Rautio, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin/enheten för medicin, sin avhandling med titeln: Diabetes mellitus och kardiovaskulär risk. Epidemiologi, etiologi och intervention.

 

(Engelsk titel: Diabetes Mellitus and Cardiovascular Risk. Epidemiology, etiology and intervention).

 

Opponent: Docent Anna Norhammar, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna. Huvudhandledare: Professor Kurt Boman


Det är välkänt att diabetessjukdomen innebär ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Överläkaren och diabetesspecialisten Aslak Rautio har i sin avhandling jämfört patienter med och utan diabetes om hur deras insjuknande i hjärtinfarkt och stroke skiljer sig åt. I sin avhandling har Aslak Rautio även studerat om förändringar i kroppens blodproppslösande system (fibrinolys) kan delvis ligga bakom den ökade risken för kärlsjukdomar hos diabetiker och om insulinbehandling kan påverka detta system gynnsamt.

 

Avhandlingen visar att patienter med diabetes har fortsatt klart ökad risk för hjärtinfarkt och stroke jämfört med individer utan diabetes. Denna överrisk betyder för patienter med diabetes även svårare sjukdomstillstånd och ökad risk för återinsjuknande samt även högre dödlighet både på kort och lång sikt. Fibrinolyssystemet har betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar och denna avhandling visar att patienter med diabetes har ogynnsamma förändringar i sin fibrinolys. Intensiv insulinbehandling förefaller inte påverka fibrinolysen till den grad att minskad hjärt- och kärlsjuklighet kan ses.

 

Enligt Aslak Rautio visar denna avhandling att det är av största vikt att patienter med diabetes får optimal behandling för sina riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Högt blodtryck och höga kolesterolvärden bör behandlas intensivt och rökstopp är ett absolut mål.

Aslak Rautio arbetar som överläkare vid kompetenscentrum för internmedicin och geriatrik vid Sunderby sjukhus i Luleå. Han är också doktorand vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin/enheten för medicin, vid Umeå universitet.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies