Förekomst av mikroembolier vid hemodialys och metoder att minska exponeringen av mikrobubblor

 

En av njurarnas viktigaste uppgift är att rena blodet från avfallsprodukter. Vid långt gången njursvikt ansamlas avfallsprodukterna i kroppen.För eliminering av dessa ämnen krävs speciell blodreningsprocedur som t.ex. hemodialys (bloddialys). Hemodialysapparaten pumpar ut blod från patienten, renar blodet och återför det till patienten. För att förhindra att luft (från t.ex. slangkopplingar) av misstag kommer in i patienten finns speciella luftvakter i dialysapparaterna.

 

Vår forskning har visat att mikroskopiska mängder luft passerar in i patientens blod i samband med hemodialys, utan att dialysapparatens luftvakt larmar. Dessa mikroluftbubblor förekommer inte bara i vencirkulationen, utan även i artärcirkulationen. Det här innebär att mikrobubblorna skulle kunna ge upphov till blodproppar som kan påverka blodtillförseln i alla organ och möjligtvis orsaka kroppsskador på sikt. Vid obduktion av en kronisk hemodialyspatient påvisades gasbubblor i lungornas, hjärtats och hjärnans blodkärl. Genom att höja blodnivån i luftvakten minskades antalet mikrobubblor som passerade in i patienten under pågående hemodialys. Om ett s.k. våtlagrat dialysfilter användes istället för de mer vanligt förekommande torrfiltren minskades antalet mikrobubblor ytterligare.

 

Under pågående hemodialys mättes antal mikroembolier (partiklar som följer med blodströmmen) med hjälp av Doppler-ultraljudsteknik dels i patienternas AV-access (blodkärlet där blodet förs in i och sedan ut från dialysapparatens slangar) men även i halspulsådern. Antalet mikroembolier ökades signifikant efter start av hemodialys i både AV-accessen och halspulsådern. Data talar för att den största mängden av de uppmätta mikroembolierna var mikrobubblor. Vilken påverkan dessa mikrobubblor har på patienternas hälsa är inte studerat. Vi anser att försiktighetsprincipen bör råda och antalet mikrobubblor som patienterna exponeras för ska minimeras.

 

Utöver att välja ett våtlagrat dialysfilter kan sjukvårdspersonalen med en enkel åtgärd, genom att höja blodnivån i luftvakten, bidra till att antalet mikrobubblor som passerar in i patienternas blodcirkulation minskas utan extra kostnad för sjukvården.

Ulf Forsberg

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies