Marcus Lind

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarade 2012-04-27 sin avhandling med den svenska titeln Determinanter för blödningar och ischemiska händelser vid antikoagulantiabehandling (Engelsk titel: Determinants for adverse events during oral anticoagulant treatment). Opponent var professor Sam Schulman, McMaster University, Kanada. Huvudhandledare Jan-Håkan Jansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Skellefteå.

 

Behandlingen med blodförtunnande mediciner ökar i den svenska sjukvården, idag behandlas 1.5 % av befolkningen och syftet är i allmänhet att förebygga blodproppar. I huvudsaken används substansen warfarin, men nya medel introduceras nu i klinisk användning. Nyttan av denna medicinering är otvetydig, men alla blodförtunnande medel, både de etablerade och de nya, ökar också risken för allvarliga blödningar. Idag används flera riskmarkörer för att följa upp och värdera en pågående behandling. Bedömningen av risknivån för den enskilde patienten är ändå svår, eftersom markörerna kan kopplas till både blödningar och motsatsen, dvs. blodproppar.
 
Syftet med avhandlingen var att hitta nya biomarkörer som kan förbättra riskvärderingen. Sammanlagt 719 patienter som fått blodförtunnande behandling följdes under drygt fyra år. Höga nivåer av thrombomodulin, som har en central betydelse för kroppens förmåga att stilla blödningar, var kopplade till ökad risk för blödning hos waranbehandlade patienter men inte till hjärt-kärlkomplikationer. Det protein som kallas von Willebrands faktor har en viktig roll för att få blodet att levra sig, och avhandlingen visar att höga nivåer av von Willebrands faktor hos waranbehandlade patienter kan kopplas inte bara till hjärt-kärlkomplikationer och dödsfall utan också till blödningar. Nedsatt njurfunktion hos waranbehandlade personer har också en koppling till framtida risk för hjärt-kärlkomplikationer och dödsfall medan det inte gick att påvisa något samband med blödningar.
 
Sammanfattningsvis visar avhandlingen att flera biomarkörer har potential att förbättra riskvärderingen vid blodförtunnande behandling. En kombination av flera sådana markörer kan möjligen förfina riskvärderingen ytterligare och bör undersökas i framtida studier.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies