Karl-Anton Forsberg

Karl-Anton Forsberg, sjuksköterska psykiatriska kliniken, Skellefteå. disputerade i oktober 2009 med avhandlingen "Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder - studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa".


Karl-Anton forskar om hur psykiskt funktionshindrade kan bli friskare
 
Mer än 50 000 svenskar lider av psykisk funktionsnedsättning till följd av olika psykiska sjukdomar, något som gör att de behöver olika stöd i vardagen. Utöver de psykiska problemen drabbas de också ofta av fysisk ohälsa som kraftig övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som till viss del kan förklaras av livssituationen och medicinering.
 
Karl-Anton Forsberg, sjuksköterska på psykiatriska kliniken i Skellefteå, har forskat om den tilltagande fysiska ohälsan kan förändras i positiv riktning. Detta genom att studera ett antal psykiskt funktionshindrade som tillsammans med vårdpersonal deltagit i ett livsstilsprogram under ett år. Här fick de psykiskt funktionshindrade bland annat teoretisk kunskap och praktisk tillämpning av kost- och motionsråd.
 
Karl-Anton konstaterade inte bara programmets fördelar för den fysiska hälsan, även psykologiskt syntes positiva effekter. De psykiskt funktionshindrades känsla av sammanhang stärktes och relationen till personalen förändrades. Slutsatser av forskningen är bland annat att den här sortens insatser bör utvecklas, och att personalens stöd är viktig för att insatserna ska blir framgångsrika.

 

 

Patrik Wennberg

Patrik Wennberg. läkare vid Bureå/Skelleftehamns vårdcentral. Disputerade 15 maj 2009 med avhandlingen ”Beyond the established risk factors of myocardial infarction. Lifestyle factors and novel biomarkers”.

 
Patriks forskning visar vägen till bättre hjärtan
 
Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och så många som omkring 1 miljon svenskar lider av någon hjärt-kärlsjukdom – trots intensiv forskning och informationsspridning. Samtidigt kan man själv med ganska små och enkla medel minska riskerna rejält för att drabbas. Det här är något som Patrik Wennberg, läkare i Skellefteå, tittat närmare på i sin forskning.
 
Patriks studier visar bland annat att regelbunden fysisk aktivitet har stor betydelse för att minska riskerna. Ett talande exempel är hur han funnit att de som regelbundet går eller cyklar till jobbet nära på halverar risken att drabbas av hjärtinfarkt, jämfört med dem som åker bil till arbetet. Den minskade risken för hjärtinfarkt hos dem som är aktiva syns också i positiva effekter på blodfetter och vikt, samt minskad benägenhet för blodpropp och inflammation i blodkärl. Att bara röra på sig lite är alltså mer livsviktigt än man tror.

 
Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies