Torbjörn Gustafson

Torbjörn Gustafson, överläkare vid medicin-geriatrik-kliniken, Skellefteå lasarett har disputerat med avhandlingen "Causes and treatment of chronic respiratory failure. Experience of a national register". Torbjörn har forskat kring KOL och andra orsaker till kronisk andningssvikt och kring behandling i hemmet med syrgas respektive hemrespirator. Resultaten ger insikt i orsaker till andningssvikt och hur behandlingsmetoderna ska användas mest effekt för att öka både vård- och livskvalitét.

 

Torbjörns forskning gör det lättare att leva, och överleva, med andningssvikt.

 

I de allra svåraste fallen av lungsjukdomen KOL måste patienterna behandlas med syrgas. Varje år påbörjas omkring 600 nya syrgasbehandlingar mot andningssvikt av KOL i Sverige. Även sjukdomar som lungfibros och kyfoskolios kan orsaka andningssvikt som kräver syrgasbehandling.

 

Lungläkare Torbjörn Gustafson har studerat nästan 20 års data i kvalitetsregister för personer med kronisk andningssvikt, vilka får syrgasbehandling i hemmet eller hemrespirator. Han har upptäckt att det är fler kvinnor än män som behöver syrgasbehandling vid KOL, att vissa sorters trädamm ökar risken för lungfibros bland män, och att överlevnaden bland personer med kyfoskolios blir tre gånger större om de behandlas med hemrespirator än med enbart syrgas i hemmet.

 

Torbjörn har också utvärderat urval och genomförande av syrgasbehandling i hemmet för att kunna föreslå rätt nivåer för riktvärdet ”utmärkt kvalitet”. I förlängningen ska det göra vardagssjukvården bättre. Genom att öka förståelsen för behandlingsbehov och –resultat kan Torbjörns forskning bidra till att öka livskvalitén och överlevnaden hos personer med andningssvikt.

 

Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies