Eva Eurenius

Eva Eurenius, sjukgymnast som disputerat med avhandlingen "Physical activity in rheumatoid arthritis".

 

Evas forskning får reumatiker att känna sig friskare. Nästan 90 000 svenskar lider av reumatoid artrit eller ledgångsreumatism som det också kallas. Sjukdomen förknippas ofta med smärta och begränsad rörlighet. Samtidigt är fysisk aktivitet förmodligen lika viktigt för reumatiker som för friska. Både för att lindra själva reumatismen och förebygga välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar.
 
Sjukgymnasten Eva Eurenius har i sin forskning därför tittat närmare på dels hur man kan motivera reumatiker till ökad fysisk aktivitet, dels vad detta innebär för deras upplevda hälsa. Resultatet visar tydligt att reumatiker som väljer att röra på sig mer också känner sig bättre. Trots att sjukdomen i sig är oförändrad.
 
Sammantaget visar Eva att inställningen till fysisk aktivitet är viktigare än hur sjuk man är för att uppnå bättre upplevd hälsa. Och viktigast: I ett större perspektiv visar den här forskningen vägen till ett bättre och friskare liv för reumatiker.
 
Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies