Anders Lindberg

Anders Lindberg, tandläkare, som disputerat med avhandlingen "Resin composites. Sandwich restorations and curing techniques". Svensk titel: Kompositer. Sandwichfyllningar och härdningstekniker.

 

Anders forskning är bra för dina tänder. Fyllningar av plast- och kompositmaterial är ganska nytt inom modern tandvård. Därför forskas det kontinuerligt för att förbättra både teknikerna kring och själva materialen.


Anders Lindbergs forskning syftar till att få så lång livslängd på kompositlagningar som möjligt. Han har bland annat provat flera olika materialkombinationer för att se vilka som håller längst. Han har också testat olika härdtekniker för att komma fram till bästa slutresultat.
 
Anders forskning bidrar till flera viktiga och bra saker. Dels innebär hållbarare lagningar mindre kostnader, både för den enskilde patienten och samhället i stort. Utveckling av nya metoder och material gör också lagningsjobbet snabbare, vilket brukar upplevas positivt i sammanhanget.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies