Anncristine Fjellman-Wiklund

Anncristine Fjellman-Wiklund, sjukgymnast "Musicianship and teaching - aspects of musculoskeletal disorders, physical and psychosocial work factors in musicians with focus on music teachers".

 

Anncristines forskning är som musik i mångas öron. För att ”kroppen och knoppen” hos musiker och musiklärare ska hålla ett helt yrkesliv krävs god arbetsmiljö och bra arbetsmetoder. Dagens musiker har därför en viktig uppgift att lära morgondagens generation att spela och öva på sätt som både känns och låter bra. Anncristine Fjellman-Wiklund forskar inom området musikmedicin där hon bl a inriktat sig på belastningsbesvär hos fiollärare och violinister.

 

Forskningen visar att smärta och värk i leder och muskler är mycket vanligt bland musiklärare. Besvären beror på såväl fysiska som psykosociala faktorer. Positivt är samspelet med andra och kreativiteten i musiken. Däremot upplevs arbetsorganisationen och dess mål som stressande. Forskningen visar att speciell träning möjligen hjälper musikerna att både förebygga besvären och hantera stressen bättre. Resultaten visar att kropp och instrument bildar en viktig harmonisk helhet, men också på att redan inlärda rörelsemönster kan vara svåra att förändra. En ergonomiskt riktig spelstil är därför viktig att lära in tidigt och här har musikläraren en viktig roll som förebild.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies