Pia Olsson

Pia Olsson, barnmorska "Antenatal midwifery consultations, a qualitative study".

 

Pias forskning gör Sveriges mammor modigare. Blivande mammors regelbundna kontroller hos barnmorskan handlar inte bara om mammans och barnets fysiska hälsa. Det handlar också om att få prata om graviditeten, kommande förlossning och föräldraskap. Men vilken syn på dessa saker får kvinnor och deras partners egentligen med sig från besöken hos barnmorskan?

 

Det här har Pia Olsson studerat närmare genom att videofilma ett stort antal barnmorskebesök. Hon har visat att graviditet, födande och föräldraskap framställs som huvudsakligen otillförlitliga och riskfyllda processer. Men även kvinnans kapacitet att bära och föda barn framhålls. Pias studier visar också att barnmorskorna är stödjande och styrande i mötet med kvinnorna.

 

Männen tilldelas ofta en undanskymd plats. Forskningsresultaten används idag av barnmorskor landet över i diskussioner om hur förhållningssätt i besöken medverkar till att blivande och nyblivna föräldrar skapar sig en realistisk uppfattning om sin kapacitet.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies