Martin Björck

Martin Björck, överläkare "On intestinal ischaemia after aortoiliac surgery. Epidemiological, clinical and experimental studies".

 

Martins forskning gör det säkrare att opereras för pulsåderbråck.

 

Trots framsteg inom kirurgin är aortaaneurysm, bråck på stora kroppspulsådern, fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Risken för livshotande komplikationer när man opererar är dessutom stor. Speciellt för patienter som kommer in akut med brustet bråck och är i chock med lågt blodtryck och dålig blodförsörjning till organen på grund av blodförlusten. Docent Martin Björck har med sin forskning slagit fast att en av de vanligaste komplikationerna vid dessa operationer är försämrad genomblödning av tarmen.

 

Hans studier har dessutom gjort att man för första gången kunnat beskriva mekanismerna bakom denna komplikation i detalj. Resultaten har stor betydelse för behandlingen av patienter med aortaaneurysm. Dels har man kunnat utveckla en metod för att tidigt upptäcka dålig genomblödning av tarmen. Dessutom har nya kirurgiska förutsättningar skapats så att risken att drabbas av denna vanliga komplikation kan minimeras.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies