Gunilla Åström

Gunilla Åström, sjuksköterska "The meaning of caring as narrated, lived, moral experience".


Gunilla forskar om att göra gott och rätt i omvårdnadssituationer. När vi blir sjuka vill vi, förutom att få rent medicinsk behandling, även bli lyssnade på och tagna på allvar. För sjuksköterskor betyder det att varje dag fatta beslut om vad som är gott och rätt att göra för varje patient. Förmågan att fatta sådana beslut bygger på moraliska värderingar och har att göra med kunskap som det ännu inte i tillräckligt hög utsträckning har satts ord på.


Gunillas forskning handlar om att bättre förstå vad det innebär för sjuksköterskorna att vara i beslutsituationer som kan upplevas antigen övermäktiga eller hanterbara. Forskningen visar att goda relationer sjuksköterskorna emellan ökade möjligheten att göra gott och rätt för patienterna. De sjuksköterskor som dessutom utvecklat frigörande levnadsregler hade en större bredd på sin förmåga att fatta goda och rätta beslut.
 
Forskningen visar på betydelsen av att det finns tid för samtal kring svåra omvårdnadssituationer och vikten av att stödja sjuksköterskor som engagerar sig i patientens svåra situation.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies