Jan-Håkan Jansson

Jan-Håkan Jansson, överläkare "Studies on haemostasis in deep vein thrombosis, ischaemic heart disease and hypertension, with special reference to the fibrinolytic system".

 

Jan-Håkans forskning hjälper oss att undvika hjärtinfarkt. Uppemot 30 000 svenskar drabbas varje år av hjärtinfarkt, med blodpropp i hjärtats kärl som vanligaste orsak. Det är därför rimligt att tro att rubbningar i blodets levringsförmåga påverkar risken att insjukna. Överläkare Jan-Håkan Jansson har i sin forskning tittat närmare på det här sambandet.

 

Hans jämförelser mellan friska personer och personer med kranskärlssjukdom visar att faktorer som ökar blodets levringsförmåga och faktorer som försämrar förmågan att bryta ned blodproppar ökar risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

 

Jan-Håkans studier visar också att högt blodtryck och övervikt ökar blodproppsbenägenheten. Resultaten visar att livsstilsförändringar som ändrad kost, mer motion, mindre övervikt och vissa läkemedel kan minska blodproppsbenägenheten och minskar risken för hjärtinfarkt.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies