Kurt Boman

Kurt Boman, överläkare "On the clinical use of digitalis with reference to its prescription, maintenance therapy, intoxication, and the patient´s knowledge".

 

Kurts forskning leder till bättre medicinering och mindre biverkningar. I mitten av 1970-talet började den utbredda användningen av hjärtmedicinen digitalis att ifrågasättas. Biverkningar var vanliga, speciellt hos gamla människor. Dessutom använde många äldre flera andra läkemedel, vilket ökade risken för biverkningar ytterligare.

 

Professor Kurt Boman har bl a forskat kring hur man får ut det bästa ur digitalismedicineringen och samtidigt undviker avigsidorna. Med modern utvärderingsteknik har han studerat hur ofta biverkningar förekommer, hur många som medicinerar i onödan och hur stor kunskap patienterna själva har om sin digitalismedicinering.
 
Resultaten är viktiga, inte bara för användningen av digitalis, utan även i vidare mening genom att understryka vikten av en säkerställd diagnos innan behandlingen påbörjas. Det gör att många slipper att använda mediciner i onödan med färre biverkningar, bättre livskvalitet och ett ökat välbefinnande för patienterna.


Källa: text t/r reklambyrå, foto Patrick Degerman och Christoffer Edling

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies