Disputerade

 

Disputation = offentligt försvar av (doktors-) avhandling. Disputerade innebär att de gjort sin doktorsavhandling i Skellefteå med stöd från Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå.
 
Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå stödjer och inspirerar läkare, sjuksköterskor, apotekare m fl till att forska inom områdena medicin och omvårdnad. Varje år delar stiftelsen ut stipendier. Flera gånger har stipendiaterna – alla med Skellefteåanknytning – uppmärksammats både nationellt och internationellt.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574
Org nr 89 47 01-2384

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies