Årshögtid

den 22 september 2017 00:00

Kungl Skytteanska Samfundet delar varje år ut Margareta och Eric Modigs pris. I år går priset till Jan-Håkan Jansson, verksam vid Skellefteå lasarett och adjungerad professor i medicin vid Umeå universitet. Jan-Håkan tar emot priset vid universitets årshögtid den 21 oktober.


Varför drabbas så många personer av blodproppar?

 

Jan-Håkan Janssons vetenskapliga insats är omfattande och visar på betydelsen av goda levnadsvanor, samt arv och miljö vid hjärtinfarkt och stroke. Genom att bygga upp ett hjärtinfarktregister och använda blodprover från biobanken i Umeå har han försökt förklara varför blodproppar uppstår, och hur hjärtinfarkt och stroke kan förhindras. Studierna visar att risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom ökar om det finns en rubbning i bildning och upplösning av blodproppar. Jan-Håkan Jansson har också deltagit i flera läkemedelsprövningar som visat att blodförtunnande medicinering kan minska risken för stroke vid förmaksflimmer och komplikationer efter hjärtinfarkt.

Han har i studier av befolkningen i Norr- och Västerbotten visat att risken att drabbas av och att avlida av hjärtinfarkt kraftigt minskats. Den största anledningen till denna positiva utveckling är förbättrade kostvanor, men även förbättrad behandling har bidragit.

Stöd vår forskning redan idag

Så hjälper du till

Stiftelsen vill inspirera och stödja yngre men även äldre läkare, sjuksköterskor, apotekare med flera till att forska inom områdena medicin och omvårdnad inom Skellefteå sjukvård (kommunerna Skellefteå och Norsjö).

Postgiro & Bankgiro

Stöd vår verksamhet genom att sätta in pengar på följande Post- och Bankgiro:

Stiftelsens postgiro 444 81 29-9
Stiftelsens bankgiro 710-9721
Stiftelsens swish 1233351574

Dela vår hemsida

Hjälp vår stiftelse och våra forskare genom att sprida vår sida vidare via sociala medier.
Information om cookies